Laatste Wil

Laatste Wil
 
 
 
 
 
Aan ieders leven komt ooit een einde. Soms komt dat einde vroeg en onverwacht door een ongeval of ziekte, vaak komt het pas na een lang leven, als een natuurlijke afsluiting daarvan. Maar niet iedereen wil het leven uitleven. Ziekte, eenzaamheid, het gevoel dat het leven af is, kunnen daarbij een rol spelen. Velen zouden dan ook op een zelfgekozen moment dat leven op een waardige manier willen beŽindigen zonder inmenging van anderen. Hiervoor zijn er nog te weinig mogelijkheden.
De CoŲperatie Laatste Wil ( CLW) wil hierin verandering brengen.
De CLW bestaat uit volwassen mensen die van mening zijn dat zij -als zij hun leven voltooid vinden- op een waardige manier onder eigen regie hun leven moeten kunnen beŽindigen. Zonder een beoordeling van een dokter of wie dan ook. Met elkaar onderzoeken de leden van de CLW hiertoe de mogelijkheden. Tevens willen zij de publieke opinie over een vrijwillige levensbeŽindiging beÔnvloeden.
De leden van de CLW vormen een coŲperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Hierdoor kunnen de leden elkaar informeren over de mogelijkheden en middelen om het eigen leven te beŽindigen zonder dat er sprake is van hulp bij zelfdoding, dit is immers strafbaar. De CLW is in 2013 opgericht en diverse leden van de CLW zetten zich inmiddels in om die mogelijkheden en de middelen voor een zorgvuldige zelfdoding te onderzoeken en met elkaar te delen.
De CLW is een coŲperatie, ieders inbreng is gewenst. Een aantal leden van de CLW vervult een taak in de CLW. Dat kan een bestuursfunctie zijn, lid van ťťn van de werkgroepen (communicatie, middelen, juridische zaken, e.d.) of lid van de Raad van Toezicht, alle deskundigheid op welk gebied dan ook, is welkom.
Op de website is meer informatie te vinden, voor leden is er de mogelijkheid om in te loggen en informatie te delen. Mensen die geen gebruik maken van internet kunnen telefonisch contact leggen met andere leden.
Voor meer informatie: www.laatstewil.nu
CoŲperatie Laatste Wil
Laarstraat 47
7201 CB ZUTPHEN
06 - 225 76 007
post@laatstewil.nu
KvK: 57531560
Geplaatst op maandag 16 mei 2016

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord