Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 30 januari 2018 vanaf 20:00 uur tot 22:30 uur

Dinsdagavond 30 januari 2018 as. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45) wordt in Restaurant De Ritsz, Ritsevoort 12 in Alkmaar de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Noord-Holland Noord gehouden.
Agenda ALV Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord d.d. 30 januari 2018:
1. Opening
2. Notulen ALV 2 februari 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
6. Bestuurssamenstelling
7. Rondvraag en sluiting

Aansluitend een Nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje.

De stukken voor de vergadering kunt u hier downloaden.

Geplaatst op zondag 7 januari 2018

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord