GEESTELIJKE VERZORGING IN HET MEDISCH CENTRUM ALKMAAR (MCA)

In juli 2013 is Rob Kamsteeg, geestelijk verzorger (humanistisch raadsman) in het MCA
met pensioen gegaan. De vacature die toen ontstond is ingevuld door een collega uit het Gemini Ziekenhuis, Marijke Geerse. Door de fusie tussen het MCA en  het Gemini Ziekenhuis had zij recht op deze plek volgens het Sociaal Plan. Dit houdt in, dat er op dit moment tot een volgende vacature, geen humanistisch raadsman/vrouw in het MCA verbonden is aan de dienst geestelijke verzorging.
Op de website van het MCA staat onder 'GEESTELIJKE VERZORGING': "Een opname in het ziekenhuis kan veel met u, uw familie of naasten doen. Het is vaak ingrijpend en kan (veel) vragen en emoties oproepen. Vragen die samen kunnen hangen met uw (geloofs-) levensvisie of belangrijke beslissingen die u graag wilt bespreken. Daarom zijn er geestelijk verzorgers in dienst van het MCA. U, uw familie of naasten kun(t)(nen) altijd bij hen terecht voor een gesprek (..) .. als u dit wenst, leggen we contact met een geestelijke uit uw eigen woonplaats of uw eigen geloofstraditie: bijvoorbeeld priester, predikant, humanistisch geestelijk begeleider, imam of pandit".

Het landelijk bestuur van het Humanistisch Verbond blijft in gesprek met het MCA om te benadrukken dat het ziekenhuis gebaat is bij een pluriform samengesteld team waarbij de inbreng vanuit de verschillende levensbeschouwingen opgeleide geestelijk verzorgers van groot belang is voor het ziekenhuis bij de huidige ontwikkelingen in de medische zorg.
Ons advies is: Humanisten kunnen een beroep doen op de dienst geestelijke verzorging van het MCA; maar als ze zich niet voldoende ondersteund voelen, kunnen ze expliciet vragen om een humanist.

Geplaatst op maandag 28 april 2014

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord