Gesprekspraktijk geopend

Humanistisch raadsman Peter de Wit (1962) heeft een gesprekspraktijk opgezet.

Peter: ’Voor mijn beroep in deze praktijk heb ik de studie humanistiek gevolgd en in 2004 afgerond. Deze studie richt zich op zingeving en humanisering van mensen en de samenleving. Hiernaast heb ik diverse gerichte cursussen en opleidingen gevolgd. In de afgelopen 25 jaar ben ik op veel verschillende gebieden werkzaam geweest. Op dit moment ben ik, naast deze praktijk, werkzaam voor een welzijnsorganisatie en verricht ik begeleidingswerk bij organisaties. Tevens ben ik vertrouwenspersoons bij een woon- en zorgcentrum. In mijn werk laat ik mij inspireren door de humanistische levensvisie. Voor mij houdt dit in een paar zinnen het volgende in: • Dat uw eigen levensverhaal en levensvisie het uitgangspunt is bij de gesprekken. • Dat we verantwoording dragen voor het eigen leven en dat van anderen. • Dat in ons zelf en om ons heen bronnen van zingeving en wijsheid aanwezig zijn van waaruit we kunnen putten. • Dat vele mensen proberen er het beste van proberen te maken, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn. • Dat het leven niet altijd maakbaar is en dat dingen op ons pad kunnen komen waar we niet altijd een antwoord op hebben. Met een visie die ruimte houdt voor vragen en dingen die we niet kunnen begrijpen. • Dat onze vragen en antwoorden meegroeien met het leven, dat we als mens voortdurend onderweg zijn.
Ik ben ambtshalve aangesteld door het Humanistisch Verbond als vrijgevestigd humanistisch raadman en heb hierbij te maken met een uitgebreide beroepscode. Sinds 2009 ben ik aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen West-Friesland' ( www.centrumlevensvragen.nl ).

Meer informatie kunt u vinden op zijn website: www.gesprekspraktijkpeterdewit.nl


Geplaatst op zondag 28 augustus 2011

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord