Boekentip: Werken aan trage vragen

De niet alleen in humanistische kringen bekende Harry Kunneman, de bedenker van de term Het dikke Ik en van de termen ‘trage vragen' en ‘normatieve professionaliteit', vertelt in een uitgebreid en boeiend interview met filosofe en humanistica Denise Robbesom over zijn leven, zijn loopbaan en zijn hoogleraarschap aan de Universiteit voor Humanistiek. Wat heeft hem gevormd, waar heeft hij gestudeerd en wie hebben hem fundamenteel geïnspireerd. In de loop van de tijd is zijn kijk geëvolueerd en over  het hoe en waarom krijgt de lezer dan ook het nodige interessants te horen.
Tijdens zijn hoogleraarstijd  - hij is onlangs met emeritaat gegaan – was Kunneman intens geboeid door het specifieke van het geestelijk raadswerk, een in optima forma belangrijke plek van en voor trage vragen.
Voor het humanisme – dat altijd in beweging moet blijven – ziet hij nu als belangrijkste opdracht om  minder antropocentristisch te leren kijken en zich daarom anders te gaan zien te verhouden tot allereerst de (levende) wereld om ons heen. Zoals ook etholoog Frans de Waal laat zien, is wij veel van onze aanleg en mogelijkheden – lang niet zo uniek als we lang dachten. Empathie en kunnen samenwerken komt ook veel voor in de dierenwereld.
Tenslotte geeft Kunneman ook nog commentaar op het gebruik van ‘zijn’ term Dikke Ik door onder meer premier Mark Rutte.
Dit boek is een zeker niet alleen voor humanisten aantrekkelijke en toegankelijke publicatie over de wetenschapper en mens Harry Kunneman.
De interviewster, Denise Robbesom, die sinds 2014 teksten over geschiedenis en filosofie publiceert voor een breder publiek, is daar met dit aansprekende boek beslist in geslaagd.

Freek Boon (humanistisch geestelijk verzorger).


BOEKGEGEVENS: Denise Robbesom, Werken aan trage vragen. De woorden van Harry Kunneman, 2017. Leusden, ISVW Uitgevers. ISBN: 978-94-9253827-7, 160 blz.
Prijs: € 14,95 (2018) 
https://isvw.nl/Shop/werken-aan-trage-vragen-denise-robbesom/

Geplaatst op zondag 13 mei 2018

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord