Filosofiecursussen

De afgelopen jaren heeft de afdeling Noord-Holland Noord van het Humanistisch Verbond met veel succes filosofiecursussen georganiseerd met medewerking van Hans-Jan Kuipers en René Ransdorp. In het najaar van 2010 gaf Hans-Jan Kuipers weer een cursus en was het onderwerp: 'Perfecte samenlevingen'. Zowel Hans-Jan Kuipers als René Ransdorp worden vrijwel unaniem door de deelnemers ervaren als zeer inspirerende en vakbekwame docenten.

Ook volgend jaar is de afdeling weer van plan een cursus filosofie te organiseren. Zodra hier meer over medegedeeld kan worden zal dit op deze website worden gepubliceerd. Ten einde geïnteresseerden een inzicht te geven in het niveau van deze cursussen heeft Hans-Jan Kuipers het cursusmateriaal van de afgelopen jaren ter beschikking gesteld voor publicatie.

Om dit cursusmateriaal in pdf-formaat in te zien klikt u hieronder op de titel van de cursus:

'Ik en de ander', filosofiecursus over de grenzen van de individuele vrijheid (2006)

'Goed leven', filosofiecursus over o.a. menselijk gedrag (2007)

'Reacties op diversiteit', filosofiecursus sociale en politieke filosofie (2008)

'Perfecte samenlevingen', filosofiecursus over voorstellingen van volmaakte samenlevingen (2010)

N.B.: de teksten van deze cursussen zijn intellectueel eigendom van Hans-Jan Kuipers. Er rust copyright op.

Personalia docenten:

Hans-Jan Kuipers studeerde pedagogiek en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde hij op 'De wereld als werkplaats. Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury' (IISG Amsterdam). Van 1983 tot 2002 doceerde hij onder meer filosofische onderwijsonderdelen aan pedagogiek studenten in Amsterdam en Leiden. Sinds 1987 doceert hij aan het voormalige Nutsseminarium voor Pedagogiek (nu onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam) en de Hogeschool Inholland. In het kader van die functie schreef hij in 1999 'Pedagogiek voor professionele opvoeders' (Coutinho Bussum).
 
René Ransdorp studeerde filosofie en Chinees aan de universiteit van Leuven, België. Tot en met 1999 doceerde hij hedendaagse westerse filosofie in het hoger onderwijs te Amsterdam. Sindsdien verzorgt hij cursussen en colleges Chinese filosofie aan verschillende instellingen. In 2005 promoveerde hij in Leuven op een proefschrift over de filosofie van Zhuang Zi. Het boek, getiteld “Zwervend met Zhuang Zi, wegwijs in de taoistische filosofie” is van zijn hand. Het is in het najaar van 2007 bij uitgeverij Damon verschenen.
Geplaatst op woensdag 24 november 2010

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord