HV Alkmaar vierde feest!

Zaterdagavond 18 oktober 2008 vierde de afdeling Almaar – Den Helder e.o. het 60-jarig bestaan in wijkcentrum Mare Nostrum te Alkmaar. Om 19.00 uur was de zaal open, NLTTde muzikanten van het Nederlands Terugspeel Theater speelden, en al snel stroomden de bezoekers toe. Aan de bar werden de aanwezigen getrakteerd op koffie of thee en een gebakje versierd met het logo van het HV. Het werd al snel geanimeerd, omdat vele oude bekenden, waaronder veel oud-bestuursleden, elkaar terug zagen en nieuwe mensen met elkaar in gesprek gingen. Ook mochten wij ons verheugen op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Stichting Islam en Dialoog, het ILPA (Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar), (met beide organisaties onderhoudt de afdeling contacten om dialoog en samenwerking te bevorderen hetgeen moet leiden tot acceptatie van elkaar en respect en waardering voor elkaar) Humanitas, de Alkmaarse politiek (wethouder Wim van Veen, portefeuille zorg, en CDA-raadslid mevr. Ynskje van den Brakel, portefeuille o.a. samenlevingszaken) en natuurlijk niet te vergeten de eregast van de avond, de voorzitter van het Landelijk Bureau van het HV, Rein Zunderdorp. NLTT

Na het welkomstwoord van Eric Koch, voorzitter van de afdeling, nam Wim Hilgeman van het Nederlands Terugspeel Theater de touwtjes in handen. Het NTTL bestond naast de ‘spelleider’ uit 3 acteurs en 3 muzikanten. Zij hielpen de viering van het 60-jarig bestaan van het HV op een heel bijzondere wijze mee vormgeven. Betrokkenheid van het publiek speelde daarbij een hoofdrol. Het werd een interactieve voorstelling waarbij de ervaringen van de aanwezigen rondom humanisme werden vormgegeven in het perspectief van de geschiedenis en de ontwikkelingen die men voor zich ziet. Met andere woorden, het kwam erop neer dat Wim Hilgeman willekeurige aanwezigen interviewde en trachtte te verleiden op het podium een verhaal te vertellen over zijn of haar ervaringen, waarna de acteurs op meer dan voortreffelijke wijze dit verhaal al improviserend verbeeldden, daarbij ondersteund door uiterst toepasselijke, soms zeer subtiele en soms uitbundige improvisaties van de muzikanten. Vlak voor de pauze, na afloop van het eerste deel van de voorstelling, werd Rein Zunderdorp door Wim Hilgeman geďnterviewd.

Rein ZunderdorpOok zijn verhaal werd verbeeld door de acteurs. Vervolgens overhandigde Wim aan Rein het eerste exemplaar van een boekje dat speciaal voor dit jubileum is geschreven. In dit boekje kijken zes leden terug op hun ervaringen in de afgelopen halve eeuw. Voorts vertellen twee jonge vrouwen over hun beweegredenen om lid te worden van het Humanistisch Verbond. Daarnaast wordt, geďllustreerd door foto’s, kaartjes en andere herinneringen uit het verleden, anekdotisch teruggekeken op de ontwikkelingen in de omgeving van de Kaasstad. Van de gelegenheid van de uitreiking van het boekje werd tevens gebruikgemaakt om degenen die betrokken waren bij de totstandkoming van dit boekje (Irene van der Hulst, Eric Koch, Wilfred de Graaf en Ad de Groot) in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inspanningen.

In de pauze werden de gesprekken die voor aanvang ontstonden voortgezet, vergezeld door een hapje en een drankje. Een boeiende tweede helft volgde. In het algemeen kan worden gesteld dat dit ‘format’ boeiende, intrigerende en soms ontroerende momenten opleverde, dit ondanks het feit dat de ervaringen met betrekking tot een levensbeschouwing moeilijk zijn te concretiseren. Na afloop werden alle medewerkenden kort bedankt met bloemen en was er nog gelegenheid om na te praten waarvan velen dankbaar gebruik maakten. Ten slotte was er, zoals beloofd, voor iedereen het jubileumboekje dat men bij vertrek kon meenemen. Al met al kunnen we tevreden terugkijken op een geslaagde viering van ons jubileum!

Geplaatst op maandag 20 oktober 2008

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord