Het Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond is opgericht in 1946. Verzuild Nederland krijgt er nog een zuil bij. Het Humanistisch Verbond doet zijn intrede in de Nederlandse samenleving. In het HV verenigen zich de buitenkerkelijken, de mensen die zich verzetten tegen dogma's en de overheersende invloed van kerken. Men wil laten zien dat waarden en normen niet alleen zijn gebaseerd op religie, maar dat er ook andere bronnen zijn voor fatsoen, rede en moraal. Een aspect waar de toenmalige voorzitter Jaap van Praag veel waarde aan hechtte. Het gebrek daaraan was volgens hem een van de belangrijkste redenen waarom in de jaren '30 het fascisme veel aanhangers kreeg.

Eind jaren '60 verwerft het humanisme zich een legitieme plek naast kerkgenootschappen en politieke partijen. Tot die tijd moesten zij zich vooral verzetten tegen de overheersende gedachte dat wie niet in een god geloofde ook geen moraal kon hebben. Tot de jaren '70 groeide het HV naar een ledental van 15.000. Daarna liep dit aantal weer terug, mede door de acceptatie van het humanisme in de samenleving. Humanistische waarden werden steeds meer gemeengoed, de invloed van de kerk nam af en het was niet langer nodig als 'goddeloze' steeds in de verdediging te moeten gaan. Vandaag de dag telt het HV ruim 11.000 leden.

Het uitgangspunt van het HV is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen handelen maar daarnaast ook voor de omgeving en voor anderen. Daarnaast staat denken over waarden en grenzen en kwaliteit van leven hoog op de agenda. De regie over het eigen leven staat daarbij centraal, bewust van en met respect voor de verschillen tussen mensen. Met andere woorden: zelf denken, samen leven. Het Verbond maakt zich sterk voor waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid.

Het Humanistisch Verbond bestaat uit ca. 40 afdelingen, waarvan de afdeling Noord-Holland Noord er een is, verspreid over het land. Het bestuur en het landelijk bureau in Amsterdam zijn verantwoordelijk voor het beleid van het Humanistisch Verbond en de uitvoering daarvan. Alle afdelingen bieden cursussen, zoals 'de kunst van leven met vragen' (cursus humanisme) en 'de kunst van het doordenken' (cursus Socratisch gesprek), en de cursus humane weerbaarheid. Ook organiseren zij lezingen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten. Daarnaast worden via het Humanistisch Verbond diensten aangeboden zoals spreken bij uitvaarten, humanistisch geestelijke verzorging en relatieviering. Vanuit het landelijk bureau worden landelijke campagnes en projecten georganiseerd over actuele, maatschappelijke thema's.

bovenstaande tekst is overgenomen van de website van het Humanistisch Verbond.

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord