Het oprichten van een comité voor ex-moslims is een goede manier om protest te laten horen?

Iedereen heeft het recht om risicoloos een geloofsgemeenschap of godsdienst te verlaten. Dit recht zou zonder problemen moeten kunnen worden uitgeoefend. Als dat niet kan, is protest nodig en zinvol. Het oprichten van een comité voor ex-moslims is een goede manier om dit protest te laten horen. De Humanistische Alliantie en Het Humanistisch Verbond steunen het comité dan ook van harte en zien het als een belangrijke emancipatiebeweging. Zij hebben dat Ehsan Jami per brief laten weten.

Geplaatst op maandag 11 juni 2007

Reacties

Een heel goed initiatief, deze steun aan het Comité voor ex-moslims. Is het mogelijk om de politiek te stimuleren hierover een standpunt in te nemen?
Lex Boelhouwer
zaterdag 7 juli 2007
Mensen zijn sociale wezens. Dat houdt in dat een mens (doorgaans) de behoefte heeft om ergens bij te horen. Maar het kan ook betekenen dat iemand heel bewust ergens 'niet' bij wil horen. Het is in Nederland onacceptabel dat het sommigen mensen 'niet wordt toegestaan' ergens niet meer bij te willen horen. Dus ben ik het van harte eens met de steunbetuiging aan het Comité voor ex-moslims.
J.B. Irik
donderdag 9 augustus 2007
In eerste aanleg leek het oprichten van een comité voor ex-moslims 'eigenaardig' en overbodig. Ergens niet meer bij willen horen is een autonome beslissing die anderen niet aangaat. Dat het kennelijk noodzakelijk was is m.i. te wijten aan een verzuim van de politiek (denk aan de halfslachtige houding van de PvdA in deze) en van andere maatschappelijke organisaties om een duidelijk signaal af te geven. Het oprichten van zo'n comité zou immers niet nodig moeten zijn. Het heeft wellicht ook zijn oorsprong in het door de politiek (denk in dit verband alleen maar aan de buitenlandpolitiek van Amerika) en niet te vergeten door de media geschapen polariserende 'anti-moslim maatschappijbeeld'. Het is droevig te constateren dat Ehsan Jami thans, na serieuze bedreigingen, afgelopen zaterdag is mishandeld en extra beveiligd moet worden. De opmerkingen van Geert Wilders over de Koran (hij stelt de Koran gelijk aan "Mein Kampf' en zou volgens hem verboden moeten worden) zijn als olie op het vuur. Hierdoor dreigen we in een vicieuze cirkel terecht te komen van al meer polariserende verwikkelingen, waarbij escalatie onontkoombaar lijkt. Wie roept (en hoe roep je) een halt toe aan deze waanzin?
Armando
donderdag 9 augustus 2007
Goede vraag A.de Groot! "Hoe en wie een halt toe roept aan deze waanzin?" Kijk, ik denk dat Wilders met z'n opmerkingen misschien wel iets geheel anders beoogt. Hij moet toch beseffen dat wat hij roept geen hout gaat snijden. Er komt geen verbod op de Koran. Net zo min als er een verbod komt op de Bijbel. Ik vind zelfs een verbod op 'Mein Kampf' al zeer bedenkelijk in ons land. Ik heb het ook gelezen.... en kwam des te meer tot de slotsom dat het is geschreven door een gefrustreerde persoon die uiteindelijk diep gestoord raakt. Terugkomend op Wilders, vraag ik me trouwens af of we hier niet met iets dergelijks van doen hebben? Het zou wel eens zo kunnen zijn dat hij deze uitlatingen doet om de volgende reden. Door het doen van uitlatingen die het nodig maken dat hij persoonsbewaking heeft, ontstaat er een bizarre situatie. Waar hij komt lopen gewapende beveiligers bij hem. Dat is voor veel mensen die ook beveiligd moeten worden erg lastig en belastend heb ik begrepen van sommigen. Maar.... voor iemand die niet echt belangrijk is en misschien zelfs angstig is geeft het misschien juist een gevoel van status en 'veiligheid'. Ik ben op deze theorie gekomen nadat ik enige tijd geleden een programma zag over de persoon Geert Wilders. Trouwens, ik hoor tegenwoordig ook erg, heel erg vaak, dat de Nederlandse cultuur joods-christelijk is. Ik moet zeggen dat dat wat mij betreft ook niet erg bijdraagt aan onderlinge verdraagzaamheid en respect.
J.B. Irik
vrijdag 10 augustus 2007
In mijn reactie heb ik Geert Wilders genoemd in verband met zijn uitspraken over de Koran als voorbeeld van polarisatie. Nu is het niet zo dat ik meende dat het gedachtegoed van Geert Wilders er echt toe doet. Wat er wel toe doet is alle commotie die er over ontstaat. Want hoe kan het dat iemand die zo maar iets lukraak uitkraamt het kennelijk waard wordt gevonden om zo veel (buitensporige) aandacht aan te besteden. Dat is iets wat "mijn pet te boven gaat". En wat er ondertussen wel voor zorgt dat er in ons land een klimaatverandering plaats vindt (misschien dat Al Gore hier wat over kan zeggen? :) ). Overigens ben ik het eens wat betreft de laatstelijk (te) vaak gebezigde opmerkingen over de joods-christelijke cultuur van ons land.
Armando
vrijdag 10 augustus 2007
Soms heb ik het gevoel dat er iets teveel journalisten zijn in ons land. Al die jongens en meisjes willen werken en dat is er maar beperkt. Dan zit er niet veel anders op dan je eigen werk te gaan creëren. Dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van het feit dat er over onzinnige uitspraken en volkomen onbelangrijke partikulieren veel gesproken wordt. Het maakt ook dat we soms erg veel hetzelfde te horen krijgen. Komkomertijd in Nederland!
J.B. Irik
woensdag 15 augustus 2007
De mishandeling en bedreiging van Ehsan Jami keur ik natuurlijk ook ten zeerste af. Ehsan heeft een probleem in de openbaarheid gebracht: het feit dat in radicale kringen niet wordt geaccepteerd dat mensen een andere weg kiezen dan de voor hen uitgestippelde koers. Dit is overigens niet alleen in islamitsche kring aan de orde: hoeveel (oudere) christelijke nederlanders hebben niet te maken gehad met problemen toen ze er voor kozen niet de weg van hun ouders te volgen, uit de kerk traden of een partner kozen van een ander of zonder geloof? Voor veel mensen een heel moeilijke keuze, met grote gevolgen voor hun sociale contacten! Jammer vind ik het dat deze existentiële vragen direct "gepolitiseerd" worden. De ene partij wordt verweten te laks te zijn, terwijl anderen niet kunnen wachten om goede sier te maken met het roepen van schande en Eshan het liefst direct inlijven: een tweede Hirshi Ali?
Saskia Brouwer
woensdag 22 augustus 2007

Reageren

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Dan kunt u deze eenvoudig aanmaken.

Inloggen

Om te kunnen reageren op het forum dient u eerst in te loggen.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Beschikt u nog niet over een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze gemakkelijk aanmaken.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan.