Het Humanisme profileert zich teveel als levensbeschouwing

Het humanisme zou er goed aan doen zich niet langer als surrogaatreligie te gedragen, vinden Amanda Kluveld en Rozemarijn Schalkx.

Kluveld (historicus) en Schalkx (tot voor kort verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, UvH) betogen in de Volkskrant dat de slogan van het Humanistisch Verbond, ‘Zonder uw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd’, misleidend is. ‘Gelovigen worden door het georganiseerd humanisme juist steeds meer gezien als bondgenoten.’
Argumenten hiervoor zijn de benoeming van een hoogleraar 'Bijzondere Ervaringen (parapsychologie)' aan de UvH en de bijzonder hoogleraar voor 'Humanisme en islam'. ‘En volgens Lodewijk de Waal, voorzitter van de Humanistische Alliantie, heeft de strijd tegen religieus onverdraagzamen plaats gemaakt voor de strijd tegen de sociaal-moreel onverdraagzamen. Het gaat hem om de aanhang van Wilders en de LPF.’

Rein Zunderdorp, voorzitter van het Humanistisch Verbond, reageert in de Volkskrant: ‘Samenwerking met andere levensbeschouwingen is soms effectief’. ‘Het is pas een onwenselijk monsterverbond als die kerkelijke bondgenoten tegelijkertijd dogmatische thema’s zouden hanteren. In Nederland zijn echter veel leden van traditionele kerken inmiddels vergaand ‘gehumaniseerd’ en tolerant jegens andersdenkenden. Het is verstandig daar positief op te reageren en intolerante stromingen in de kerken en moskeeën te isoleren.’

Surrogaatreligie
Kluveld en Schalkz vinden dat het humanisme ‘er goed aan zou doen zich niet langer als een surrogaatreligie zonder feestdagen te gedragen’. De kernopdracht ligt volgens hen ‘in het bewaken van het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat, het bepleiten van een seculiere neutrale staat en de bescherming van het individu’.

Zunderdorp deelt de opvatting ‘dat het humanisme zich inhoudelijk moet onderscheiden van levensbeschouwingen die hun mens- en wereldbeeld baseren op het bestaan van een hogere macht. Het laatste echter wat wij zullen doen, is de inhoudelijke kern overboord zetten en ons beperken tot de antiklerikale strijd.’

Bron: de Volkskrant, 6 mei 2007

Geplaatst op zaterdag 1 september 2007

Reacties

Humanisme is een levensbeschouwing, maar daarom nog geen religie. Een lid van een religie denkt te kunnen communiceren met bovennatuurlijke machten, meestal ten voordele van zichzelf of zijn groep. De pijlers van het humanisme vind ik nog het best verwoord door Paul Cliteur, in het verleden voorzitter van het Humanistisch Verbond: - a-theisme, het humanisme gaat er niet van uit geloof dat er bovennatuurlijke machten bestaan, - vrijdenken of de vrijheid van meningsuiting, - een autonome moraal, die niet gegeven is of gerechtvaardigd door hogere machten. - de scheiding van religie en staat. Deze leidende principes zijn wat mij betreft uitgangspunt voor mijn denken en handelen. En hebben ook consequenties voor de kijk op andere religies - ik wil ook vrij zijn van andere godsdiensten - en op politieke discussies. En kan ook als het nodig is leiden tot antiklerikale strijd.
D. Viveen
dinsdag 11 september 2007
Allemaal mooi en aardig, maar kennelijk zijn er maar weinig humanisten die reageren op deze onderwerpen. Of hebben humanisten geen internet?
J.B. Irik
donderdag 15 november 2007
Ook deze discussie is afgebroken. Is het een idee om een thema-discussie op te zetten over de kernpunten van het humanisme, die bovengenoemd zijn? Dus 4 thema's uit te werken. In plaats van te reageren op de waan van de week? Voorwaarde is dat de deelnemers bereid zijn zich te verdiepen alvorens zich uit het blote hoofd in de discussie te storten. Zelf heb ik wel behoefte om mijn idee van humanisme in discours met anderen aan te scherpen en gezamenlijk tot een verdieping te komen. vandaar uit kunnen we dan kijken of we daarmee grotere ethische kwesties aan te pakken als bijvoorbeeld de medische technologie of de digitalisering van de private gegevens.
D. Viveen
dinsdag 1 april 2008

Reageren

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Dan kunt u deze eenvoudig aanmaken.

Inloggen

Om te kunnen reageren op het forum dient u eerst in te loggen.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Beschikt u nog niet over een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze gemakkelijk aanmaken.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan.