Haal hulp bij zelfdoding uit taboesfeer

Jaarlijks komen ruim 1500 mensen door zelfdoding om het leven. Het aantal pogingen ligt vele malen hoger. Het is niet strafbaar een eind aan je leven te maken. Het is wel strafbaar om mensen die een einde aan hun leven willen maken daarbij te helpen.
Dat veroorzaakt veel leed.
Het Humanistisch Verbond is van mening dat het van groot belang is het taboe rond zelfdoding te doorbreken, zodat mensen die een zelfgekozen dood overwegen daar desgewenst openlijk over kunnen spreken met daartoe opgeleide hulpverleners. Waar het niet gaat om medisch lijden hoeven dat geen artsen te zijn maar liggen gesprekken met geestelijk raadslieden of andere hulpverleners meer voor de hand. Humanisten geloven niet in een leven na de dood en streven daarom naar een mooi en zinvol leven. Maar uiteindelijk is het leven niet heilig en is het  de mens zelf die zijn leven vormgeeft. Zelfbeschikking en het maken van eigen keuzes verhogen de kwaliteit van leven maar ook van sterven. Dat betekent dat ook een beslissing om niet verder te willen leven aan mensen zelf is.
Er is veel voor te zeggen om mensen voor wie het leven niet leefbaar meer is te gunnen dat hun einde waardig is en dat zij die dat willen daarbij omgeven en geholpen kunnen worden door anderen, vrienden, familie en/of hulpverleners.
Is het hoog tijd voor een maatschappelijk debat over de vraag of hulp bij zelfdoding strafbaar zou moeten blijven????

Logo de Einder

(Voor meer informatie over begeleiding van mensen met een doodswens kunt u ook surfen naar de website van de Stichting De Einder:   http://deeinder.nl/ )
Geplaatst op zaterdag 7 juli 2007

Reacties

Waar het niet gaat om 'medisch lijden' maar psychische oorzaken de grondslag vormen van ondraaglijk lijden, lijkt het mij zinvol dat, alvorens er een maatschappelijk debat gevoerd wordt of hulp bij zelfdoding strafbaar moet blijven, er eerst eens (b.v. al in de opleiding van psychiaters en psychologen) aandacht wordt besteed aan het feit dat men ondanks alle opgedane kennis en kunde niet altijd alle problemen van de psychisch lijdende mens kan oplossen. Met andere woorden dat men (bij beide beroepsgroepen van psychiaters en psychologen) eindelijk eens, meer dan nu in het algemeen het geval, erkent dat in een aantal gevallen behandeling geen oplossing (meer) biedt. Dat zou alvast veel meer duidelijkheid geven en pas als dat duidelijk is kan worden overgegaan tot de volgende stap, namelijk het maatschappelijk debat of hulp bij zelfdoding strafbaar moet blijven.
Armando
maandag 23 juli 2007
Het aantal zelfdodingen in Nederland ligt volgens Boudewijn Chabot die daarnaar diepgaand onderzoek heeft verricht, enkele malen hoger dan het door het CBS gegeven aantal van 1500. (B. Chabot: Auto-euthanasie - Verborgen stervenswegen in gesprek met naasten). Dat het strafbaar is om mensen met een doodswens te helpen hebben inmiddels een aantal van de met de Stichting De Einder samenwerkende counselors aan den lijve ondervonden en niet alleen aan den lijve: het is moeilijk je een voorstelling te maken van de impact van deze zaken op het dagelijks leven van deze mensen en hun gezinnen.... En dat allemaal op grond van een strafwetsartikel (294 sr), dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt. Een nogal absurde zaak: een bepaalde daad (zelfdoding) is niet strafbaar, maar hulp die daarbij verstrekt wordt wel. En die straffen zijn niet mals. Het Humanistisch Verbond wil het taboe ten aanzien van zelfdoding doorbreken wil artikel 294 sr afschaffen en ja, dat zijn prima zaken, dat moet ook vooral. Maar dat is wel een lange termijn geschiedenis. Ondertussen zijn er mensen die een beroep doen op counselors die met De Einder samenwerken voor steun en hulp bij hun vaak maar al te begrijpelijke wens om een eind aan hun leven te maken. Deze counselors staan onder druk zij maken ernst met hun hulpverlening, trachten zo verantwoord mogelijk te handelen, zijn steeds bezig hun deskundigheid te vergroten en staan mensen bij die zich in uiterste nood tot hen wenden. Deze mensen kunnen niet wachten, tenzij we cynisch willen zeggen: over zekere tijd is het leed geleden, dus we kijken nu maar om u heen. Ik ben blij dat het HV zich nu wil inspannen om actie te ondernemen en ik hoop dat meer mensen zich hier toe geroepen zullen voelen.
A. Brolsma-Polling
donderdag 11 oktober 2007

Reageren

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Dan kunt u deze eenvoudig aanmaken.

Inloggen

Om te kunnen reageren op het forum dient u eerst in te loggen.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Beschikt u nog niet over een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze gemakkelijk aanmaken.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan.