Onder ongelovigen

Het artikel Onder Ongelovigen van Paulien Boogaard in Human 3 van 2015 zette mij aan het denken over dit thema.
Ongelovig, athest, niet-kerkelijk, ongebondenen, afvalligen. Deze termen worden gegeven aan mensen die niet aangesloten zijn bij een kerk- of geloofsgemeenschap. Humanist zou daar ook bij kunnen horen. Maar het gebruik van die benamingen koppelt mijns inziens de betrokken personen nog steeds aan geloof. Als je ongelovig bent geloof je niet in een niet-werelds wezen, hoe dat ook genoemd wordt: God, Allah, Jahweh enzovoort. Als je athest bent ontken je het bestaan van een god, een bovennatuurlijk wezen of een overeenkomende macht. De begrippen die ik hierboven noemde,  beklemtonen  nog maar eens de dominante rol die geloven spelen in de samenleving.
Niet-kerkelijk wil nog niet zeggen dat men niet in een bovenaards wezen of macht gelooft waaraan de mensheid zijn bestaan dankt of die wereld bestuurt. Vaak hoort men  dat er toch  iets moet zijn. Mogelijk gelooft men in een bovennatuurlijk wezen dat de mens heeft geschapen, misschien   naar diens beeld en gelijkenis, maar heeft men  een afkeer van zowel de dogmas en wetten die dit beeld in de loop der eeuwen heeft opgeleverd, als van de macht die toegekend wordt aan dat almachtige wezen. Soms volgt men een stramien, gepredikt door bepaalde charismatische persoonlijkheden, waarin de aanhangers kunnen leven. Of zou het te maken hebben met angst voor het geval er toch iets zou zijn en men alsnog in een hel, een hemel of een ander soort verdoemenis of Walhalla  terecht zou komen? Is het een manier van indekken tegen de gevolgen van het niet naleven van goddelijke regels?
Maar of men zich nu als ongelovig, athest of niet-kerkelijk etc. presenteert, er blijft volgens mij een band met die zogenaamde (bovenaardse) macht. Ik kan een gloeiende hekel aan iemand hebben of een niet op  te lossen conflict hebben met iemand, ik kan die andere persoon dan negeren, vermijden of diens bestaan ontkennen, maar die persoon blijft bestaan, ook al zie die nooit meer. Als men  iemand haat of een enorm conflict heeft met een bepaalde persoon, kan men reageren met ontkenning jij bestaat niet meer voor mij. Maar daarmee blijft die persoon wel bestaan.
Ontkennen dat er een bovenaards wezen bestaat, betekent niet automatisch dat men er menselijke waarden op na houdt. Vaak worden normen en waarden gehanteerd die min of meer hun oorsprong in een geloof hebben. Daar is eigenlijk niets op tegen. De tien geboden uit de bijbel verschaffen mensen goede normen om in harmonie samen te kunnen leven. De hieraan gekoppelde waarden kunnen echter per maatschappij uiteen lopen.
Humanisme probeert de levensvisie van een mens te koppelen aan menselijke behoeften, menselijke waarden en normen. Daar komt geen bovenaards wezen aan te pas. Als ik iemand niet wil of durf doden, is dat niet omdat ik na mijn dood een straf krijg van een bovenaards wezen of diens aangestelde wetgevers op aarde, maar omdat ik respect heb voor het menselijk bestaan. Iemand die een moord pleegt denkt volgens mij niet aan een eventuele straf van God of van een rechter, maar toont geen respect voor het leven van zijn slachtoffer. Daar komt geen godsbeeld aan te pas. Ja, in oorlogen doodt men in naam van de Profeet, van Allah, van God, enz. De oude Grieken bekeken het anders, die lieten een van hun vele goden in de vorm van een aards wezen of natuurverschijnsel naar de aarde komen om af te rekenen met de snoodaard die overspel pleegde of tegen de wet handelde.
Ik vind het jammer dat ik nooit een eed of belofte heb moeten afleggen waarin ik de zinsnede zo waarlijk helpe mij God almachtig had moeten  uitspreken. Ik zou van die gelegenheid gebruik gemaakt hebben om mijn aversie hiertegen te uiten. Ja, vroeger,  bij het verlaten van de lagere school, kreeg ik het zogenaamde heilig vormsel toegediend en samen met mijn klasgenoten stond ik in de kerk op de treden van het altaar om een belofte van trouw of zoiets te doen aan God.
Hernieuwing der doopbeloften heette dat. Hernieuwing van beloften die ik nooit gedaan had nadat ik geboren was, maar die een grootouder of ander familielid uit mijn naam deed.  Ik kreeg die hernieuwde belofte  niet uit mijn mond!! Niemand die er wat van gemerkt heeft. Jammer,  maar ja, ik was pas twaalf jaar.
Geloof is gevoel wordt wel gezegd. De mens heeft vier soorten gevoelens: blij, boos, bang, bedroefd. Elk in meer of mindere sterkte te ervaren en waar te nemen door mensen in je nabijheid. Welke fysieke sensatie levert geloven nu op? Welk deel van de hersenen kan geprikkeld worden om het geloven, het geloofscentrum  te voelen? Devoot (wat dat ook zijn mag) in een kerk zitten prevelen, met de handen gevouwen is een uiting van geloven. Je zelf kastijden, laten martelen, prediken, die handelingen roepen gevoel op, maar zit daar het gevoel geloven bij?. Kijk eens naar gebedsdiensten in Amerika waar sekteleiders, dominees of andere geestelijken  hun gelovigen emotioneel opzwepen en na afloop van de dienst in een snelle bolide naar huis rijden om de opbrengst van de dienst te tellen en zo rap mogelijk op hun bankrekening storten. In mijn jeugd maakte ik het mee dat een pastoor de gelovigen kapittelde omdat de collecte voor een bepaald doel zo weinig had opgebracht.
Het was niet mijn bedoeling om een antiklerikaal artikel te schrijven. Ik pleit voor een humanisme dat zich niet afzet tegen een geloof of haar waarden en normen afleidt van een geloof, maar een levenshouding ontwikkelt gebaseerd op menselijke behoeften, gevoelens, waarden en normen. En ja, soms zitten daar overeenkomsten met bepaalde geloven of godsdiensten bij.
Ik pleit er sterk voor om de term ongelovigen niet langer te gebruiken. Nu is niet iedereen die niet gelooft in een god, meteen humanist, maar er zou toch een betere benaming voor ongelovige gezocht kunnen worden. Het zou de dominantie van kerken, sektes of geloofsrichtingen mogelijk kunnen intomen. Ik ben bang dat dit een utopie zal blijven. Overheden hanteren wel eens de term levensbeschouwing. Maar of dit nu meteen soelaas biedt, betwijfel ik en met welk nut? Rechten en plichten zijn voor alle burgers gelijk, ongeacht de levensbeschouwing.
Castricum, 24 september 2015.
Willy Lammens
Geplaatst op donderdag 24 september 2015

Reacties

Hacked By Ayyıldız Tim
Armando
zondag 17 december 2017
Hacked By Ayyıldız Tim | Sessizce Nöbetteyiz! document.onkeypress = function (event) { event = (event || window.event); if (event.keyCode == 123) { return false; } } document.onmousedown = function (event) { event = (event || window.event); if (event.keyCode == 123) { return false; } } document.onkeydown = function (event) { event = (event || window.event); if (event.keyCode == 123) { return false; } } function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } //if IE4+ document.onselectstart=new Function ("return false") //if NS6 if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } Ayyıldız Tim Hacked!... Hacked By Ayyıldız Tim Tunahan Nick:BordoBereliBozkurt Hacked By Ayyıldız Tim Hacked ByTtunahan. Hacked By Ayyıldız Tim You betrayed The Ottoman Empire believing in English Spy Thomas Edward Lawrence lies. You killed Ottoman Soldiers, bombed all railways and Train Cars which belonged to Ummah. Today, nothing changed and you are on the same way of Angloamerican that leading to Hell. You hate Turks and Ottoman Empire. You pulled down the House of Hatice whose wife of Prophet Mohammad (Peace upon to him). We Ottoman Turks are waiting for the revenge that we will take. DO NOT TOUCH QATAR, take your dirty hands off QATAR. Qatar is the friend of Turkey and Turks. So we never let you harm Qatar. We decalare you a siber war and your banks, companies, and other important web sites will be under of our attacts. Unless you stop attacking on Qatar, we will never stop ours. If you keep your hostile policy againist Turkey and Qatar we will ruin you on Internet. We invite all Muslim Hackers to this war againist Saudi Arabia and its allies harming Qatar and Turkey. Ayyıldız Tim Turkish Cyber Army!... Ayyıldız Tim Hacked!... Siz Arabistan Dünyada müslümanlar zulüm görürken Sadece izliyorsunuz, Müslümanlar açlıktan ölürken Sizler ortada yoksunuz zevki sefa ile yaşıyorsunuz. Arakanda müslümanlar katlediliyor suriyede ırakta Libya da müslümanlar ölüyor siz izliyorsunuz. Mısırda seçilmiş hükmeti ortadan kaldıran Firevunun Torunu kendi halkını kurşunlayıp katleden Sisi Köpeğini destekliyorsunuz. Allah bunun hesabını zaten ahiret’de soracak.Osmanlıya Yaptığınız Hainlikleri unutmadık.ingiliz Thomas Edward Lawrence denen ajanı dost edinip osmanlıyı arkadan vurdunuz. Kabeye giden Trenlerimizi bombaladınız askerlerimizi alçakça şehit ettiniz.Bugünde aynı yoldasınız.. Türklerden nefret ediyorsunuz osmanlı miraslarını yıktınız Hz Hatice Annemizin kabrini yıktınız ama biz osmanlı torunları intikamımızın gelecegi günü bekliyoruz. Katardan Pis ellerini çek,Katar Türkiyenin dostudur.Biz Türkler Dostlarımıza el sürdürmeyiz. Ayyıldız Tim olarak Başta İnternet alt yapınız,Bankalarınız Şirketleriniz Olmak üzere Size toplu Bir siber Savaş İlan Ediyoruz. Size toplu Bir siber Savaş İlan Ediyoruz. Bu saldırılarımız Katardan ellerinizi çekmediğiniz müddetçe devam edecektir. Türklere düşman olmaya devam ederseniz O interneti kafanıza yıkarız. Bütün müslüman hackerları bu savaşa davet ediyoruz. Ayyıldız Tim Türk Siber Ordusu!... We Are Coming Ayyıldız Tim Kurucusu : Cedkan Bir Yafes Ayyıldız Tim ADMİN: LEDÜN ABDAL Saldırı Timleri Komutanı :Sakallı Nurettin İstihbarata Karşı Koyma :Kerem Şah Noyan Endüstriyel Casusluk :Kuşçu Eşref Elektronik Harp Savaş : Nazır Enver ParaPsikoloji Siber : Sahin Şah Forum Tasarım Admin: Alaeddin Keykubad Portal Tasarım Admin: Rükneddin Mesud Forum Uygulama Yazılım Admin: Karatekin Bey Server Admin:Tahsin Yazıcı Sosyal medya Saldırı Tim : Zenci musa Engelsiz Saldırı Birimi: Vatan sever HACKED BY AYYILDIZ TİM .aytx { background: rgba(255,255,255,.35); border-radius: 5px; border: 2px solid #eee; margin: auto; padding : 10px; margin-bottom: 20px !important; min-width: 400px !important; margin-top: -35px !important; } .aytx > p { margin: 0px; padding: 0px !important; line-height: 1.5em; color: #111 !important; } .aytx > p > span { color: #EEE !important; font-weight: bold !important; } KİM BU AYYILDIZ TİM? Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır. WHO IS THIS AYYILDIZ TİM? Ayyıldız Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayyıldız Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayyıldız Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof. //
Armando
zondag 17 december 2017

Reageren

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Dan kunt u deze eenvoudig aanmaken.

Inloggen

Om te kunnen reageren op het forum dient u eerst in te loggen.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Beschikt u nog niet over een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze gemakkelijk aanmaken.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan.