Het HV en de goden van goud en geld

Het bekende radiospotje van het HV over de dreiging overgeleverd te worden aan de goden…

Een succesvolle pr-actie getuige het aantal mensen dat zich als nieuwe HV-leden heeft aangemeld. Terecht moet voor de kwalijke gevolgen van zendingsdrang en waarheidsclaims door kerk en moskee worden gewaarschuwd. Maar er zijn ook andere, gevaarlijker goden die door het HV worden gespaard: de goden die zijn gemaakt van goud en geld. Deze doen geen directe aanval op de vrijheid, maar overmeesteren, verleiden en corrumperen via hun werken.

 

De stelling:              

‘Het HV moet gezien haar streven naar humanisering van de samenleving duidelijk afstand nemen van de goden van het kapitalisme.’

 

A. Bakker

 

Geplaatst op woensdag 29 oktober 2008

Reacties

Het donkerbruine vermoeden rijst dat de door de heer Bakker geponeerde stelling wordt ingegeven door de heersende kredietcrisis. Maar onafhankelijk van de achterliggende reden ben ik het met zijn stelling eens. Ik wil echter nog een stap verder gaan. Confessionele politieke partijen als ChristenUnie en SGP berijden al jarenlang met hun zendingsdrang op het politieke toneel in Den Haag hun stokpaardjes zoals bijv. abortus, euthanasie, homohuwelijk etc. Dat is hun goed recht. Maar hoe staat het met de kracht van het tegengeluid? Het is mij een doorn in het oog dat, daar waar er overtuigingen en daaruit voortvloeiende standpunten van het HV op het politieke vlak zijn, deze naar mijn mening onvoldoende tegenwicht bieden. Natuurlijk, het HV is geen politieke partij. Toch lijkt het er (te) veel op dat binnen het HV telkens een te grote terughoudendheid heerst om politieke standpunten in te nemen. Ik denk dat intern daarover best weer eens een stevige discussie mag losbranden. Zeker als het het Verbond ernst is met het streven naar een humanisering van de samenleving.
B. Brasser
woensdag 29 oktober 2008
Ik ben het helemaal eens met A. Bakker en B. Brasser. Ik zou ook graag een discussie/gesprek openen over het aantal mensen dat de aarde een humaan bestaan kan bieden. Het lijkt mij dat de meeste oorlogen, milieuproblemen en hongersnoden door een mismatch tussen beschikbare ruimte en het aantal mensen dat er leeft ontstaat. Machtswellust is eveneens een belangrijke oorzaak. Is meer dan een (of desnoods 2) kind(eren) EEN ZEGEN? Ooit gehoord van CONSUMINDEREN?
Jan Edens
donderdag 30 oktober 2008
Spiritueel nudist zijnde observeer ik de medemens ootmoedig in the rij van de kerk van Mammon [de bank] om daar de 'heilige' handelingen te verrichten die het leven in deze zieke maatschappy mogelijk maken. Ook de god van het Toeval wordt met kleine offerandes verleidt om zijn geldelijke zegen te geven in de loterij industrie. Wij zitten goed klem met die rommel die door onbekende redenen met waarde wordt vernoemd. Zonder geld gaat het niet, maar een beetje afstand ervan nemen gaat best.
Alexander Baldal
vrijdag 10 april 2009
Graag wil ik reageren op bovenstaande reacties. Ik mis een beschouwing over de graaicultuur. De huidige economische crisis is veroorzaakt door een overmatige bonuscultuur in de bankwereld, waardoor veel te grote risico's werden genomen. Daarom ben ik bezorgd over de berichten dat in Engeland en Nederland de banken weer overgaan tot het toekennen van bonussen. Het is schokkend te ervaren dat er niets geleerd is. Zelfregulering, wat past in de filosofie van het humanisme, werkt dus niet. De mensen hebben strenge normen nodig die worden gehandhaafd. Dit vind ik erg jammer. Het is blijkbaar moeilijk om om te gaan met vrijheid en de verleiding van het grote geld. Daarnaast heb ik er veel moeite mee dat deze "graaiers" zich niet schijnen te realiseren wat zij voor schade toe brengen: mensen met torenhoge hypotheken die ze niet meer kunnen betalen, vanwege de scoringsdrang van de tussenpersonen. Ook de belastingbetaler is het kind van de rekening, omdat we ons niet kunnen veroorloven dat belangrijke banken omvallen. Maar juist omdat de overheid deze banken financiel steunt leren ze niet van hun fouten. Het dilemma hiervan is dat de kleine spaarder wel gered wordt door steun van de overheid. Ik denk daarom dat "graaiers" strafrechtelijk moeten worden vervolgd.
annette weima
zaterdag 24 oktober 2009
Ik snap niet helemaal wat hier bedoeld wordt? Is dit een pleidooi om ons als humanist uit de samenleving terug te trekken? Geld en kapitalisme is een gegeven in de samenleving zoals wij die nu kennen en het lijkt me tamelijk wereldvreemd om te pleiten om ons er aan te onttrekken. Ook ik heb een baan en ik zou tamelijk verontwaardigd zijn als aan het eind van de maand het afgesproken bedrag niet op mijn rekening zou staan, te meer omdat dan een aantal primaire levensbehoeften, zoals wonen en eten, moeilijk en misschien wel onmogelijk zouden worden. Natuurlijjk zijn er uitwassen en ongewenste neveneffecten en natuurlijk moeten die bestreden worden, maar van de experimenten om het kapitalisme af te schaffen word ik ook niet echt blij. Onder de streep moeten we er naar streven om de maatschappij zo menselijk mogelijk te maken, zonder de illusie te hebben dat we alle oneerlijkheid en ongelijkheid meteen kunnen afschaffen zonder er andere ongelijkheid en oneerlijkheid voor in de plaats te stellen. Streef naar het ideale zonder de realiteit uit het oog te verliezen! Of eindig als J. Gelijk: de vrachtwagen kwam van lnks en ik had toch echt voorrang op mijn fiets!
Leo van der Harst
zaterdag 28 november 2009
Naar aanleiding van dit spotje ben ik lid geworden van het Humanistisch Verbond. (ik mis de mogelijkheid tot het openen van een nieuw topic? of mag dat niet?)
Alette Storm
vrijdag 4 juni 2010

Reageren

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Dan kunt u deze eenvoudig aanmaken.

Inloggen

Om te kunnen reageren op het forum dient u eerst in te loggen.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Beschikt u nog niet over een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze gemakkelijk aanmaken.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan.