J'accuse....

Leraren nemen hun beroep niet serieus, want: ‘oefening baart kunst’. Zonder oefening is het vrijwel onmogelijk welke kunst dan ook te beoefenen. Dat geldt ook voor de kunst van het opvoeden en de levenskunst. In de kop van Noord-Holland blijkt een groot deel (het overgrote deel?) van de leraren niet bereid deel te nemen aan een cursus die hun professionalisering verhoogt.

 

Wat is namelijk het geval.

Voor organisaties die gericht zijn op opvoeding en onderwijs (scholen, kinderopvangcentra e.d.) en op levenskunst (zoals humanistische organisaties) ontwerpt de Stichting HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) op aanvraag trainingen en cursussen. De Stichting HVO stelt ieder cursusjaar weer een inspirerend en leerzaam bijscholingsaanbod samen. Het aanbod is bedoeld voor zowel leraren hvo en levensbeschouwing als andere vak- en groepsleraren. Om de bekwaamheid voor het verzorgen van het vak op peil te houden beveelt de Stichting HVO aan minimaal acht uur per jaar aan gerichte bijscholing te besteden.

 

Tot nu toe was bijscholing niet verplicht voor leraren hvo en levensbeschouwing; binnen een of twee jaar zal dat wel het geval zijn. Leraren hvo en levensbeschouwing vallen dan ook onder de in juni 2004 aangenomen wet Beroepen in het onderwijs (wet BIO). Deze wet stelt dat elke leraar haar of zijn bekwaamheid dient bij te houden. Het zogenoemde bekwaamheidsdossier van elke leraar kan worden gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Mogelijk vanaf het schooljaar 2008-2009 of zo spoedig mogelijk daarna zal de Stichting HVO in afstemming met de Landelijke Vereniging HVO beginnen met het bijhouden van bekwaamheidsdossiers. Jaarlijkse bijscholing toont de samenleving dat de leraar haar of zijn beroep zeer serieus neemt.

 

De afdeling Alkmaar van het Humanistisch Verbond beschikte tot voor kort over een fonds waaruit subsidies verstrekt werden, o.a. aan leraren hvo en levensbeschouwing en aan ‘gewone leraren’. De afdeling wilde het mogelijk maken dat leerkrachten met slechts een minieme eigen bijdrage een cursus ‘Scherpzinnig’ konden volgen.

 

(In de cursus ‘ ScherpZinnig! Leren filosoferen met kinderen’ richt men zich op de ontdekking en het stimuleren van het authentieke, creatieve denken (‘sparky thinking’) in een groep. Filosoferen met kinderen volgens het ‘sparky thinking’-concept is te leren. In negen bijeenkomsten kunnen leerkrachten worden getraind in het begeleiden van filosofische gesprekken, waarbij het accent ligt op levensvragen en morele dilemma’s. De gebruikte werkvorm is ook in de praktijk te gebruiken. Uitgangspunt in ScherpZinnig! is dat filosoferen over levensvragen speels, dynamisch, licht, geestig, puntig en sociaal kan zijn. Er is ruimte voor het spelen met betekenissen, het ontdekken van iets nieuws. ‘Sparky thinking’: onmisbaar bij het tackelen van knaag- en knelvragen.)

 

Het is onthutsend te moeten ontdekken dat, nadat (een vrijwilliger van) de afdeling Alkmaar van het HV heel veel heeft geïnvesteerd in promotie van de cursus bij vrijwel alle openbare basisscholen in de kop van Noord-Holland, o.a. bestaande uit sturen van informatiemateriaal, nog eens sturen van dit materiaal, nabellen en nog eens nabellen, de respons vrijwel nihil was. De stelling luidt dan ook zoals in het begin van dit artikel:

Leraren nemen hun beroep niet serieus!

 

Ad de Groot

Geplaatst op woensdag 21 mei 2008

Reacties

Ik geloof niet dat de sombere conclusie met betrekking tot de wijze waarop leraren hun vak benaderen, kan worden afgeleid uit de ervaring van de vrijwilliger. Misschien halen jullie in deze oorzaak en gevolg door elkaar en is er geen respons gekomen omdat het materiaal niet door de onderwijzers werd gewaardeerd. Vergeet ook niet, dat basisscholen dag in dag uit worden overspoeld met lesmateriaal, ideeën enzovoorts en dat 95% ongeopend de prullenbak ingaat. Ik deel het idee, dat levensbeschouwing op de basisschool interessant en belangrijk is, maar ik zou dan niet de basisscholen benaderen, maar hun besturen. Zij kunnen veel directer en sneller een school wijzen op nut en noodzaak van scholing en het geven van lessen levensbeschouwing. Een andere ingang zou de oudergeleding van de mr kunnen zijn. Zij kunnen in de mr voorstellen doen mbt de invulling van het onderwijs. Probeer deze twee lijnen eerst en bezie over een jaar of twee het resultaat. Eerst alle wegen bewandelen alvorens een hard oordeel te vellen over onderwijzers.
Martin
dinsdag 3 juni 2008
'Dag in dag uit overspoeld worden met lesmateriaal etc. ......'. Daarbij dringen zich bij mij visioenen op van postbestellers die dagelijks postzakken vol bij elke school komen brengen. Moeilijk voor te stellen. En ook al is het veel en gaat er een groot deel de prullie in, soit. Maar ongeopend? Kennelijk is ook openmaken van de post al te veel moeite. Interessant ook zijn de andere twee wegen die Martin oppert. Ook hierbij een kritische kanttekening mijnerzijds. Waarom moeten leerkrachten per se door anderen worden aangestuurd?
Armando
donderdag 5 juni 2008
Waarom leerkrachten moeten worden aangestuurd? Die vraag heb jij, beste Ad, in je J'accuse!-stukje zelf beantwoord! Tjonge, wat ben jij teleurgesteld in leraren en wat doe jij je best om van mijn reactie een pastiche te maken. Ik begrijp gerust waarom je dat doet. Het ontslaat je namelijk van de moeite die je zou kunnen - en in mijn ogen ook zou moeten - doen om scholen enthousiast te krijgen voor de cursussen en activiteiten. Onlangs verscheen er in Zweden een interessante scriptie over de meerwaarde van socratische gesprekken in het (basis)onderwijs. Met die scriptie en de bijbehorende stroom berichten op internet in de hand - allemaal te traceren via de website van Trouw - zou je een nieuwe poging kunnen ondernemen. Omdat ik zelf werkzaam ben in het onderwijs, veel aandacht besteed aan de zaken die jij zo graag gerealiseerd zou willen zien en ook nog eens dingen voor elkaar krijg, zoals lessen in filosofie &c., zou ik de Amerikaanse slam poet en onderwijzer Taylor Mali willen citeren, die in een gedicht als volgt reageerde op de cynische benadering die onderwijzers nog wel eens treft als het gaat om hun schamele salaris - Tell me Taylor what do you make? - of om hun belang voor de samenleving: "I make a Goddamned difference! What about you?" Dus als ik iets voor je kan doen, dan zeg je het maar :->
Martin
dinsdag 10 juni 2008

In mijn stukje heb ik een stelling geponeerd. Doorgaans doet men dat om reacties en/of een discussie uit te lokken De achterliggende gedachte in mijn geval is om te toetsen of de stelling al of niet klopt. De reacties van Martin helpen daarbij niet echt. In beide reacties schiet hij in de verdediging en draait hij de zaak om door te stellen dat wij onvoldoende hebben getracht scholen en dus leerkrachten enthousiast te maken. Hoe hij dat weet maakt hij niet duidelijk. Niet ik zelf, maar anderen hebben zowel dit als het vorig jaar hun uiterste best daartoe gedaan. De moeite die 'wij' kunnen - en in de ogen van Martin ook (hadden) moeten - doen, is naar mijn mening gedaan. Dus, Martin kaatst de bal te gemakkelijk terug met zijn opmerkingen als zou ik teleurgesteld zijn in leraren, dat ik mijn best doe om van zijn reactie een pastiche te maken en dat 'wij' beter ons best hadden moeten doen.

Vooruit, dan toch maar een pastiche (aannemende dat de reacties van Martin een kunstwerk zijn :-> ). Ik begrijp best waarom Martin zo reageert, want misschien moet ik er nog een stelling aan vastknopen:

'Leraren kunnen slecht tegen kritiek'.

Armando
dinsdag 10 juni 2008
Natuurlijk kunnen leraren slecht tegen kritiek. Wellicht geldt dat ook voor onderwijzers... Goed, beste vriend Zola, laat ik dan maar naar Duivelseiland vertrekken en u achterlaten met de frustratie dat u in de heldere Kop van Noord-Holland niemand hebt kunnen overtuigen van uw prachtideeën en - lessen. Dat ligt ongetwijfeld aan de onderwijzers en de leerkrachten. Spiegeltje, spiegeltje... kijk daar eens in. Voor de liefhebbers van Goethe nog een citaat uit de oude doos: "Gelijkhebber heeft daarom geen gelijk omdat hij 't altijd hebben en behouden wil."
Martin
vrijdag 13 juni 2008

Reageren

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Dan kunt u deze eenvoudig aanmaken.

Inloggen

Om te kunnen reageren op het forum dient u eerst in te loggen.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Beschikt u nog niet over een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze gemakkelijk aanmaken.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan.