Najaarsprogramma van de afdeling.

Najaarsprogramma van de afdeling. Cursus Moderne Levenskunst Van woensdag 21 september 2016 t/m woensdag 2 november 2016 vanaf 19:30 uur tot 22:00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de cursusondersteuner, cursus@humanistischverbond.nl of via...
Lees verder

Laatste Wil

Laatste Wil           Aan ieders leven komt ooit een einde. Soms komt dat einde vroeg en onverwacht door een ongeval of ziekte, vaak komt het pas na een lang leven, als een natuurlijke afsluiting daarvan. Maar niet iedereen wil het...
Lees verder

Wat bezielt jou?

Wat bezielt jou?Vrijdag 3 juni 2016: Zin op Vrijdag: Wat bezielt jou? Wil je even ontsnappen aan de drukte van de afgelopen week voor een moment van bezinning met een vleugje diepgang? Kom dan naar Stil de Tijd van het Humanistisch Verbond. Bezieling Een plek om stil te staan bij wat werkelijk belangrijk is in...
Lees verder

Reünie afdeling Groningen

Reünie afdeling Groningen De afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond organiseert een reünie voor leden en oud-leden van de afdeling. Wie er graag bij wil zijn is van harte welkom. De reünie zal plaatsvinden op 21 augustus 2016 in Vries. Je kunt inlichtingen krijgen of je opgeven op...
Lees verder

Algemene ledenvergadering en bestuurssamenstelling

Algemene ledenvergadering en bestuurssamenstellingOp 2 februari 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling plaats. U zult hiervoor nog een uitnodiging met verdere informatie ontvangen. Het bestuur wil nu alvast uw aandacht vragen voor de bestuurssamenstelling. In 2015 werd het bestuur van de afdeling Noord-Holland-Noord gevormd...
Lees verder

Welkom bij het HumanistenForum

De website van de afdeling Noord-Holland Noord van het Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond is opgericht in 1946. Verzuild Nederland krijgt er nog een zuil bij. Het Humanistisch Verbond doet zijn intrede in de Nederlandse samenleving. In het HV verenigen zich de buitenkerkelijken, de mensen die zich verzetten tegen dogma's en de overheersende invloed van kerken. Men wil laten zien dat waarden en normen niet alleen zijn gebaseerd op religie, maar dat er ook andere bronnen zijn voor fatsoen, rede en moraal. Een aspect waar de toenmalige voorzitter Jaap van Praag veel waarde aan hechtte. Het gebrek daaraan was volgens hem een van de belangrijkste redenen waarom in de jaren '30 het fascisme veel aanhangers kreeg.
Lees verder

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord